หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.เอนก จันทร์ไทย
526
อ.เอนก จันทร์ไทย
เจ้าของสถาบันสอนภาษาอาจารย์ต้น

ประวัติการศึกษา 
 • ปริญญาโทเกียรตินิยม จาก School of Language and Communication, NIDA 
 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages) 
 • TOEIC 920 คะแนน 
 
ประวัติการทำงาน
 • อาจารย์สอนวิชา Academic Writing สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
 • อาจารย์สอนวิชา Foundation English I-IV (English Writing) และหลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (IUP) และคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 • อบรมภาษาอังกฤษให้กับนิสิต อาจารย์ และ บุคลากร ของ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 • สอนภาษาอังกฤษให้กับค่าย TO BE NUMBER ONE 
 • เคยเป็น Director of Studies สถาบันสอนภาษา IIE (International Institute of Education) 
 • เคยเป็นอาจารย์สอน Grammar and Conversation สถาบันสอนภาษา ECC 
 • เคยเป็นอาจารย์สอน English Training Course ให้กับครูสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด กทม. 
 • เคยเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 • เคยเป็นวิทยากรในโครงการอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนตราษตระการคุณ (โรงเรียนประจำจังหวัดตราด) 
 • Training: English Tips for Office Workers ให้กับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
 • Training: English Tips for Office Workers ให้กับโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 
 • Training Course: Academic Writing ให้กับสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ 
 • อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับวิทยากร เจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน นครนายก 
 • อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับบริษัทวายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
 • อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับสำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
 • อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา School of Tourism มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 • อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 • อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับพนักงาน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
 
ประวัติโดยย่อ
 • เจ้าของสถาบันสอนภาษาอาจารย์ต้น Facebook Page : สอนภาษาอาจารย์ต้น: ajton English 
 • ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษมากว่า 18 ปี 
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • ปริญญาโท เกียรตินิยม (Language and Communication) 
 • TESOL Certificate (Teaching English to Speakers of Other Languages)
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.