โปรโมชั่น9    แฟรนไชส์    แฟรนไชส์ ฟิวเจอร์ มอบส่วนลดค่าประกัน 5% สำหรับสาขาที่เปิดภาย...
1.6K
9 มิถุนายน 2559
แฟรนไชส์ ฟิวเจอร์ มอบส่วนลดค่าประกัน 5% สำหรับสาขาที่เปิดภายในเดือนกันยายน 59
 
 
FUTURE เป็นระบบการเรียนแบบรายบุคคล ที่พัฒนาผู้เรียนโดยปูพื้นฐานทักษะด้านการคิดเร็ว ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และแม่นนำมากขึ้น

นำไปสู่การจับใจความที่นำไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ทางด้านโจทย์ปัญหาอย่างถูกต้องเพราะได้มีการออกแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้นำสิ่งที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้รอบด้าน โดยแบบฝึกหัดสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์
พัฒนาทักษะการคำนวณ และการแก้ไขโจทย์ปัญหาพร้อมสอดแทรกบทเรียนผ่านสื่อต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
2. หลักสูตรภาษาไทย พัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน ซึ่งจะทำให้เด็กอ่านได้คล่อง เข้าใจความหมายของคำ และการฝึกให้เด็กอ่านจับใจความได้อย่างถูกต้อง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะทั้งในด้านการอ่านและการเขียน เพื่อให้รู้จักเสียงของตัวอักษรแต่ละตัว และเข้าใจระบบการออกเสียงและผสมคำ  และการเรียนรู้หลักไวยากรณ์  ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของกระทรวงศึกษาธิการ
 
เป็นลักษณะการเรียนแบบรายบุคคล ผู้เรียนจะเริ่มต้นจากระดับง่ายตามพื้นฐานแต่ละคน และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องสู่ระดับที่สูงขึ้น ครูผู้สอนจะดูแลเด็กเป็นรายบุคคล ให้คำแนะนำและร่วมวางแผนการเรียน 
 
โดยผู้เรียนสามารถมาเรียนที่ศูนย์ 2-3 วัน/สัปดาห์
  • ค่าเรียน 1,200 บาท/เดือน/วิชา 
  • ค่าแรกเข้า 200 บาท 
ฟรี ศูนย์ที่เปิดก่อนภายในเดือนกันยายน 2559 จะได้รับลดประกัน 5%
ฟิวเจอร์
ส่วนลด ค่าประกัน 5 % 
เงื่อนไข :
เฉพาะสาขา ที่เปิดก่อนภายในกันยายน 2559 เท่านั้น
โทร. 087-2629361 (คุณณภัทร)
Special Coupon! by TFC
-คูปองนี้ ไม่สามารกแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-คูปองนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด
และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
-ทางเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมดเขต 30 กันยายน 2559
ThaiFranchiseCenter.com
00000000185
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2023 All Right Reserved.