หน้าแรกบทความ    รวมประวัติคนดัง    ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
609
ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ EIC
 
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป ในธุรกิจผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง สร้างอาณาจักร 5 กลุ่มธุรกิจ 16 บริษัทส่งออกกว่า 100 ประเทศ ประกาศศักดาเบอร์ 1 พลาสติกปูพื้นรถกระบะ
 
วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 กรกฎาคม 2494
                    
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2545 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี)
 • Senior Executive Program 2546 Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn
 • ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ 2517 มหาวิทยาลัยเกริก
 • มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 2513 โรงเรียนมัธยมสาธิตประสานมิตร
 • ประถมศึกษาตอนปลาย 2508 โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 • ประถมศึกษาตอนต้น 2506 โรงเรียนอักษรวิทยา
 
ประวัติการทำงานและผลงาน             
 • 2521-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์
 • กรรมการผู้จัดการ AEROFLEX INSULATION (SHANGHAI) CO., LTD.  SHANGHAI, สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ประธานกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) AEROFLEX USA INC. TENNESSEE USA.
 • 2537-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ZEON ADVANCED POLYMIX จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท TOKAI EASTERN RUBBER (THAILAND) จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท HAYAKAWA EASTERN RUBBER จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท ABRIC EASTERN INTERNATIONAL จำกัด
สนใจติดต่อ นักธุรกิจ
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.