อ.นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
 
บรรณาธิการบทความแห่งนิตยสาร ELLE MEN เจ้าของผลงานหนังสือ POPEYE และผู้แปล HUMANS OF NEW YORK
 
ประวัติโดยย่อ
  • บรรณาธิการบทความแห่งนิตยสาร ELLE MEN 
  • เจ้าของผลงานหนังสือ POPEYE 
  • ผู้แปล HUMANS OF NEW YORK

คอร์สที่สอน
  • ปัจจุบัน - ทัน - เขียน - คิดและเขียนให้เท่าทันกระแส