อ.กระต่าย กนิฏฐกา (กระต่ายเซนเซ)
 
วิทยากรสอนภาษาญี่ปุ่น เจ้าของเพจ "ญี่ปุ่น : เรียนเองก็เก่งได้"
 
ประวัติโดยย่อ
  • เจ้าของ Facebook Page "ญี่ปุ่น : เรียนเองก็เก่งได้" ที่มีผู้ติดตามกว่า 18,000 คน 
  • ประสบการณ์สอนภาษาญี่ปุ่นแก่บุคคลทั่วไป นักเรียน ทั้งแบบออนไลน์และแบบส่วนตัว