อ.เอกชัย พิทักษ์เกียรติกุล
 
เกี่ยวกับวิทยากร
  • Digital Marketing Manager บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 
ประสบการณ์การทำงาน
  • Assistant Vice President บริษัท MC Group จำกัด
  • Senior Digitai Marketing Manager บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
  • วิทยากรที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ