อ.ปริณลดา ประเสริฐ
 
Ms.Phrinnladha Prasert

มีประสบการณ์การทำงานกับสายการบิน Japan Airlines นอกจากการเป็นพนักงานต้อนรับกับสายการบินแล้ว อาจารย์ยังมีความรับผิดชอบในการร่วมวางระบบการปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ และเป็นผู้จัดสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้พนักงานรุ่นใหม่ โดยจัดทำคู่มือ การอบรมพนักงานให้เข้าใจมาตรฐานของการทำงานของสายการบินและปฏิบัติไปในมาตรฐานเดียวกัน
 
นอกจากนี้ อาจารย์ยังรับผิดชอบในการรับมือการร้องเรียนและความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย สำหรับสถาบัน Growing Academy อาจารย์นำความเชี่ยวชาญด้านการบริการ การรับมือกับลูกค้าหลากประเภท และการวางระบบการปฏิบัติงานมาใช้ฝึกอบรมพนักงานให้บริษัทต่างๆ เพื่อสร้างทัศนคติการมีใจรักงานบริการและการปฏิบัติอย่างถูกต้องในการบริการที่เป็นเลิศ
 
ประวัติการศึกษา :
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการทำงาน :
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับอาวุโส สายการบิน Japan Airlines