คุณเตมีย์ เตมียงค์
 
Digital Media Director บริษัท Atimemedia ในเครือ GMMGRAMMY