อ.กิตตินนท์ อุ้ยวงค์ไพศาล
 
Shopping Mall Business Unit Manager
  • ผู้บริหารช่องทางการตลาดออนไลน์ ให้กับ บริษัท 24 Shopping จำกัด ในเครือ CP ALL
  • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing จากบริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด