อ.ธีรศักดิ์ แก้วประเสริฐศิลป
 
Current Position
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดีย เอ็กซ์เปิร์ท จำกัด
Experience
  • อ.โอ๊บ มีประสบการณ์โดยตรงในด้านการตลาดออนไลน์มากว่า 13 ปี ทั้งในด้านงานที่ปรึกษาและการวางแผนงานด้านการตลาดออนไลน์สำหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ทั้งยังเป็นผู้เชียวชาญในด้านการใช้เครื่องมือออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร อาทิเช่น 
  • การพัฒนาเว็บไซต์ของธุรกิจระดับกลางขึ้นไป
  • การทำการตลาดผ่าน Google Solutions 
  • การใช้ Social Media เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 
  • การทำ Content Marketing 
  • การบริหารจัดการโฆษณาออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นต้น 
  • อ.โอ๊บ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจขนาดใหญ่มากมาย ทั้งในสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจระดับกลางอย่างกลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจบันเทิง และอื่นๆ