อ.ทวิช พันธุสุขเจริญ
 
การศึกษา
 • ประกาศนียบัตรรังสีเทคนิคสภากาชาดไทย รพ.จุฬาลงกรณ์
 • ปริญญาตรี วท.บ สาขารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา (เกียรตินิยม) 
 • ประธานนิสิต Y MBA 29  
 
การศึกษาและการอบรมเพิ่มเติม
 • NLP. Combo 10  Life university (Master Coach Vas)
 • NLP. Combo 6  Life university (Master Coach Vas)
  • Finding Life Purpose & Passion
  • Ignite Your Life
  • Perfect Health
  • Mindsets of Excellence
  • Perfect Relationship
  • Therapeutic Coaching
  • Generative & Evolving beliefs & values
  • An Authentic Leadership who Inspires Brilliance from All
  • I am a Spiritual Person with a Unique Identity 
  • Graduate of Life and Master Coach  
 • Certified Ultimate Leadership and therapeutic coaching
 • Certified practitioner of NLP.
 • Certified practitioner of Time line Therapy
 • Certified Hypnotherapist
 • Certified Master practitioner & Master therapeutic coaching & Coach of Neuro Linguistic Programming
 • NLP  ขั้นสูง  ศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรม พลังจิตใต้สำนึก (ดร.บุญเลิศ สายสนิท)
 • Hypno-NLP. Professional อาจารย์ ไกรณพงศ์ วิภพบวงวงศ์ (อ.เอก) 
 • วิทยาศาสตร์ลายผิวนิ้วมือ
 • โหราศาสตร์ชั้นสูงและการพยากรณ์
 • ลายมือชั้นสูงและการพยากรณ์
 
ประวัติการทำงาน
 • นักรังสีเทคนิค รพ.พญาไท 1 จ. กรุงเทพฯ
 • หัวหน้าแผนกรังสีวิทยา รพ.พญาไท ภูเก็ต จ.ภูเก็ต
 • หัวหน้าแผนกรังสีวิทยา รพ.พญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี
 • ธุรกิจร้านอาหาร
 • จัดรายการวิทยุ FM.105 ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • หัวหน้าแผนกรังสีวิทยา และผู้ช่วย QMR รพ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี 
 • หัวหน้าแผนกรังสีวิทยา รพ.เอกชล 2 จ.ชลบุรี
 • สอนลายมือและการพยากรณ์ลายมือ โรงเรียนโหราศาสตร์ จ.ชลบุรี
 
ปัจจุบัน
 • หัวหน้าแผนกรังสีเทคนิค โรงพยาบาลเอกชนใน จ.ชลบุรี 
 • นักถอดบทเรียน สถาบันรับรองคุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาล (สรพ.)
 • Master Coach .Therapeutic Coaching., Time line Therapy, Hypnotherapy
 • Hypnotherapist 
 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ การโค้ชสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาศักยภาพ เพื่อความสำเร็จ ด้วยศาสตร์ NLP.
 • นักโหราศาสตร์
 • นักหัตถศาสตร์
 • เลขศาสตร์, ศาสตร์การตั้งชื่อ, 78 ภาพพยากรณ์
 
ประวัติการเป็นวิทยากร สอน การฝึกอบรม
 • แรงบันดาลใจในการทำงาน 
 • พลังแห่งการสื่อสาร
 • Mind Set เพื่อความสำเร็จ
 • ชีวิตลิขิตได้ด้วยตัวเอง