อ.สง่า อร่ามวิทย์
 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายด้านการขายในองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน
 
การศึกษา
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตร DYNAMICS MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.
 • ประกาศนียบัตร EFFECTIVE SELLING TECHNIQUE, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.
 • ประกาศนียบัตร SALES MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A
 
ประสบการณ์ทำงาน
 • บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
  • ผู้จัดการคลังน้ำมัน
  • ผู้จัดการโรงงานเคมี
  • นักเคมี
 • RENA-WARE IINTERNATIONAL CO., LTD.
  • DISTRICT MANAGER 
  • DIVISION MAMAGER
  • SUPERVISOR
  • SALES REPRESENTATIVE
 
ประสบการณ์การบรรยาย
 • การขายทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (Tele-Selling)
 • Effective Presentation for Sales
 • เทคนิคการสร้างอิทธิพลเหนือลูกค้า
 • การพูด และการบริการให้ลูกค้าประทับใจ
 • กลยุทธ์การขายอย่างมืออาชีพสู่ความสำเร็จในงานขาย
 • พัฒนาทักษะการขายเชิงรุก สำหรับ Super Sales
 • เทคนิคการขาย การเจรจาต่อรอง และบุคลิกภาพ สำหรับ “พนักงานขายมืออาชีพ” ฯลฯ