อ.สุกิจ ศุภกิจเจริญ
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพูด เจรจา ต่อรอง ภาษา
 
เกี่ยวกับวิทยากร
ตำแหน่งปัจจุบัน 
 • ผู้อำนวยการ / วิทยากร ศูนย์พัฒนาบุคลากรสุกิจ ศุภกิจเจริญล
 
 
ที่ปรึกษาศูนย์ฯ 
 • อาจารย์ไมตรี ชาติบุรุษ / ศ.ดร.แสง จันทร์งาม
 • ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตนายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
 • รศ.ทพ.วิรัช พัฒนาภรณ์ / อาจารย์เสน่ห์ คำวินิจ
 • อดีตนายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่
 
ประวัติด้านการศึกษาและหลักสูตรการอบรม
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • จบหลักสูตรสูงสุด การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพระบบ TOASTMASTERS INTERNATIONAL
 • เข้าอบรมกับกูรูระดับโลก BRIAN TRACY
 • จบหลักสูตร MARKETING MANAGER 2005
 • อบรมหลักสูตร พลังแห่งความสำเร็จ (THE POWER OF SUCCESS)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย เช่น การบริการที่ประทับใจ / หัวหน้างาน / ศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน / การพัฒนาบุคลิกภาพ / ผู้นำการเมืองยุคใหม่ / การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน / พนักงานบริการโรงแรมและภัตตาคาร
 • ฯลฯ
 
ประสบการณ์
 • ประสบการณ์ในธุรกิจขายตรง AMWAY , EYI , HORIZON , UNICITY , SYNERGY ฯลฯ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ กว่า 4 ปี (3 บริษัท)
 • ผู้จัดการฝ่ายขายรถยนต์ฮุนได บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด
 • ผู้จัดการสาขาพิษณุโลก บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้บริหารหน่วย AIA (ดูงานยุโรป 4 ประเทศ และ จีน)
 • อดีตที่ปรึกษานายก อบจ.
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. 2 สมัย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ของพรรคการเมือง