อ.ศานติ ชาติวชิรกุล (ครูออม)
 
  • ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนพิเศษกราฟฟิก และทำสื่อประสมมัลติมีเดี่ย การ์ตูนคอนเท้น “LM-Studio”
  • CEO, Marketing และวางแผลกรยุทธของบริษัท 
  • กราฟฟิกดีไซน์สำนักพิมพ์สุขภาพใจ วาดภาพประกอบและจัดรูปเล่ม
  • 2D artist, Asset Art, Game Developer บริษัท UFO Studio Asia ผู้พัฒนาเกมส์บนเครื่อง Wii, Android, iOS
  • กราฟฟิกดีไซน์งานแพคเกจจิ้งเครื่องสำอางค์ Fountain ประเทศออสเตรเรีย
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสยาม วิชา Graphic design
  • นักวาดอิสระ