อ.ธนินวัฒน์ พรพัฒน์เดชอุดม
 
ประวัติการศึกษา : 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA.OM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รับเกียรตินิยมเรียนดี
ประวัติการทำงาน :

เครือ เจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)
 • สร้างไก่ย่างห้าดาว (Five Star)
 • บริหาร เชสเตอร์กิลล์ (Chester’s Grill)
บริษัท อากาเนะ จำกัด
 • ร้านอาหารญี่ปุ่น อากาเนะ
บริษัท แบล็กแคนยอน เอ็กเพรส จำกัด
 • Blackcanyon Express (บน BTS)
บรัษัท อัลติเมทเบเวอร์เรท จำกัด
 • 94˚Coffee
 • กาแฟชาวดอย
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
 • แผนซุปเปอร์มาร์เก็ต
ปัจจุบัน : 
 • บริหาร บริษัท เอ็มดี 79 เทรดดิ้ง จำกัด (MD 79 Trading Co.Ltd)
 • บริหาร ไก่ทอด ชิกกี้ชิก (Chicky Chic)