อ.เจ ไอทีแม่บ้าน (ครูเจ)
 
ประวัติวิทยากร :
  • Online Training Department ผู้จัดการฝ่ายอบรม: ไอทีแม่บ้าน
  • Online Training Department ผู้จัดการฝ่ายอบรม : franchiserthailand
  • Online Training Department ผู้จัดการฝ่ายอบรม : เถ้าแก่ใหม่
การศึกษา :
  • Hoehere Handelsschule Hamburg, Germany
  • EF International College, England
ผลงานผ่านสื่อ :
  • รายการ : คู่ข่าวคู่ซี้ รัชนีย์-กำภู
  • รายการ : คัมภีร์วิถีรวย
  • รายการ : SME BEST CHANNEL
  • คอลัมนิสต์ : นิตยสารช่องทางทำมาหากิน