ดร.รุ่งโรจน์ เจือสนิท
 
ประสบการณ์
  • อดีตผู้จัดการร้านคนแรกของ เคเอฟซี ของประเทศไทย และผู้บริหาร KFC
  • ผู้จัดการเขต, ผู้จัดการภาค และผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ยัมเรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ทีซี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
  • ที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหารต่างๆ มากมายหลายแบรนด์ในตลาดเมืองไทย