สุภกฤษ กุลชาติวิตร
 
นักเขียน, โค้ช
 
ผู้ผลิต/ นำเข้า/ จัดจำหน่าย ซอฟแวร์การวัดในอุตสาหกรรม AMSA-Superkit อุปกรณ์ทำความสะอาดโรงงาน CleanVac Thailand
 
ผลงานเด่น : วิทยากรบรรยาย ที่ปรึกษาทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน โครงการ SMEs Go Online สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม