อ.ณฤดี คริสธานินทร์
 
Expert Facilitator using LEGO SERIOUS PLAY Method
 
อาจารย์ณฤดี จบการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขา Integrated Marketing and Communications, Northwestern University ประสบการณ์งานด้านพีอาร์ ประชาสัมพันธ์จากปริษัทเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของโลก

ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษประจำคณะนิเทศศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นนักวิชาการอิสระ เจ้าของธุรกิจคอนซัลท์ เทรนนิ่ง กรรมการผู้บริหารบริษัทยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เป็นที่ปรึกษาด้าน Brand Strategy & Integrated Marketing เป็นวิทยากรกระบวนการ เลโก้ซีเรีสเพลย์ อันเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก
 
ด้วยแนวคิดที่ว่าเลโก้ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นตัวต่อสำหรับเด็ก และเมื่อได้ศึกษาเป็นอย่างดีแล้ว สามารถนำการต่อเลโก้มาสร้างกลยุทธ์จากการเล่นเลโก้ให้เชื่อโยงกับการแก้ปัญหา และสามารถนำมาปรับใช้กับองค์กรต่างๆได้ คุณณฤดีจึงเป็นผู้เริ่มก่อตั้งชุมชนของวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) เลโก้ซีเรียสเพลย์ทั่วโลกเพื่อการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน มีการวางแผนเวิร์คชอปเพื่อหวังผลให้ได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดได้รับผลตามที่องค์กรต่างๆต้องการ เช่น ทำให้ได้นวัตกรรมใหม่ มีความสัมพันธ์ในองค์กรดีขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น ยอมรับวิธีคิดที่แตกต่างได้
 
คุณณฤดี ได้เคยร่วมงานกับซีอีโอ ไดเร็กเตอร์ และเอ็มดีของหลายองค์กร เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ร่วมคิดวางแผน จัดการปัญหาและสามารถนำความรู้และประสบการณ์ตรงที่ได้จากลูกค้าและพาร์ทเนอร์มาสามารถถ่ายทอดสอนแก่นิสิต นักศึกษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย คุณฤดีมีผลงานการเขียนในฐานะคอลัมนิสต์ ในหนังสือพิมพ์ Post Today และร่วมงานกับบริษัทชั้นนำเป็นที่มั่นใจได้ว่าเป็นผู้มากความสามารถ ทั้งมุมมองการแก้ไขปัญหา การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการจัดการบริหารองค์กรให้พัฒนาอย่างแน่นอน