อ.มานินทร์ เจริญลาภ
 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการศููนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Master of Fine Arts in Design (Honor), Massachusetts College of Art, Boston, USA
 • ปริญญาตรี ออ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • หลักสูตรพิเศษ Certificate in Intensive Film Workshop, New York University, New York, USA
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 
ประสบการณ์ทำงาน
 • พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 ผู้ช่วยคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บริษัท โกลบอล ไวร์เลส จำกัด
 • พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ BECI Corporation สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาม
 • พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ WWW.EOTODAY.COM บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท คู่แข่ง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537 ผู้กำกับศิลป์ บริษัท สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง
 
ผลงานที่โดดเด่น
 • พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 เป็นทีมหลักในการสร้าง WWW.EOTODAY.COM
 • พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงานอบรมและประกวดแข่งขันแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Dot Award ครั้งที่ 1, 2 และ 3 โดยจัดร่วมกันระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, บริษัท ดีแทค และ บริษัท โนเกีย
 • พ.ศ. 2545 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดงานพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 30 ศรีปทุมเกมส์ โดยจัดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม, บริษัท ออเรนจ์ และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
 • พ.ศ. 2548 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ “ประเทศไทยใสสะอาด” ให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • พ.ศ. 2549 เป็นหัวหน้าโครงการ บริหารการจัดโครงการ “Esso Challenge” ให้ บริษัท EXXON Mobil
 • 27 พ.ค. 2559 คว้ารางวัลชนะเลิศ Cover Dance @เมืองทองธานี
 • 27 พ.ค. 2559 Singing Teacher from GMM Grammy
 • 27 พ.ค. 2559 เชิญชวนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 2559 ทุกคณะ
 • 27 พ.ค. 2559 ต้อนรับน้องมัธยมปลายเข้าสู่โลกของนิเทศศาสตร์
 • 10 พ.ค. 2559 นิเทศSPU ชนะเลิศ ชนะเลิศ “บอกเค้าไปว่าเรารักกัน”