อ.ปิตพุทธินันท์ ชัยเดช
 
คุณอาร์ม ปิตพุทธินันท์ ชัยเดช

ผู้บริหารร้าน 65 Hair Studio