อ.ไกรวิทย์ พุ่มสุโข
 
ผู้บริหาร Sukho Salon

อดีตนักร้อง-นักแสดงดัง ต้อม ไกรวิทย์ พุ่มสุโข