อ.นที อณารัตน์
 
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brand & Corporate Communication มากว่า 20 ปี
  • ปัจจุบันให้คำปรึกษากับองค์กรเพื่อทำ Digital Marketing และ Digital Transformation