ผ.ศ.ดร พิฑูร ธนบดีกิจ
 
  • ผู้อำนวยการ FFI Street Food Academy
  • ศึกษาและเชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจและวิเคราะห์เศรษฐกิจ จากสหรัฐอเมริกา