Nguyen Thu Ha (ครูน้ำ)
 
ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

Nguyen Thu Ha (ครูชาวเวียดนาม) เป็นครูต่างชาติ เจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว โดยเธอจบปริญญาตรีสาขาไทยศึกษา และปริญญาโทด้านการจัดการศึกษา มีประสบการณ์ในการสอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับนักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รวมถึงในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ธนาคารกสิกรไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม เธอผ่านการทำงานในโครงการแปลภาษาต่าง ๆ มากมาย เช่น แปลภาษาในระบบเว็บไซต์ของ ThaiVietjet ทั้งหมด และยังเป็นล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทยเพื่อเปิดตัวสายการบิน ThaiVietjet
 
ประวัติโดยย่อ
  • ครูเจ้าของภาษาเวียดนามที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว 
  • ล่ามแปลภาษาเวียดนามอย่างเป็นทางการให้กับนายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย 
  • สอนภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามให้กับองค์กรชั้นนำของไทยและมหาวิทยาลัย 
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไทยศึกษา และปริญญาโท ด้านการจัดการศึกษา