อ.เอกภพ หอมเชย
 
Graphic Designer ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
เจ้าของเว็บไซต์ www.bwitdesign.com สอนออกแบบสิ่งพิมพ์และแต่งภาพ

เกิอบทั้งชีวิตผมทำงานด้านออกแบบสิ่งพิมพ์และแต่งภาพเก่าเป็นใหม่มาตลอด ใช้โปรแกรม photoshop มาตั้งแต่เวอร์ชั่น photoshop 6 จนมาถึงปัจจุบัน ทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้มาตั้งแต่เรียนยังไม่จบมหาวิทยาลัย หลังจากจบแล้วก็ได้ทำเป็นงานประจำกับบริษัท คมคายโฆษณา จำกัด อยู่ย่านคลองตัน
 
ต่อมาทำเว็บไซต์รับงานเป็นของตนเอง และได้เปิดสอนให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้โปรแกรมออกแบบและแต่งภาพ photoshop illustrator แถมวีดีโอเรียนทบทวนให้อีกต่างหาก จึงมั่นใจได้ว่าเรียนจบแล้วท่านจะใช้โปรแกรมเพื่องานออกแบบได้อย่างแน่นอน
 
ประวัติโดยย่อ
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
  • ประสบการทำงานด้านกราฟฟิคดีไซน์กว่า 20 ปี 
  • ผู้จัดการ บริษัท คมคายโฆษณา จำกัด 
  • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
  • เจ้าของเว็บไซต์ สอนออกแบบสิ่งพิมพ์และแต่งภาพ www.bwitdesign.com