อ.อุมาพร สุขะกุล
 
ทนายความที่ปรึกษาในคดีครอบครัวให้คู่ชาวไทย & ชาวต่างชาติ เจ้าของแฟนเพจ "ทนายกิ๊ฟท์"
 
ประวัติโดยย่อ
  • ที่ปรึกษาปัญหาชีวิต ความรัก & ความสัมพันธ์ ครอบครัว ซึมเศร้า ผ่านกระบวนการ Deep Listening 
  • เจ้าของแฟนเพจ "ทนายกิ๊ฟท์ : นางฟ้าในเรือนจำ" 
  • เจ้าของผลงาน "บทเรียนรักราคาแพง" ในรูปแบบ Video & Audio Online 
  • ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) 
  • ผู้ก่อตั้งบริษัท S & S Legal Consultants Co., Ltd. 
  • ล่ามอิสระ (ภาษาอังกฤษ-ไทย) 
  • เจ้าของแฟนเพจ "Speak Thai Right Now"

คอร์สที่สอน
  • Succeed in Love ชีวิตรักดีดี คุณก็มีได้