อ.อาภาพร วงศ์ใหญ่
 
เจ้าของแฟนเพจ Office with Mac มอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ Mac
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Office with Mac 
  • ประสบการณ์การใช้ Mac OS และ iWork กว่า 5 ปี 
  • วิศวกรขายและพรีเซ็นต์โดยใช้ Mac และ iWork ตลอดการเรียนและการทำงาน 
  • จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประวัติโดยย่อ
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Office with Mac 
  • วิศวกรพรีเซ็นต์ จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์