อ.อัจฉรินทร์ อิทธิศิลป
 
นักเขียน; ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ประวัติโดยย่อ
  • เจ้าของหนังสือ Mind Map ศัพท์จีนแบบเน้นๆ, ศัพท์จีนที่คุณต้องรู้, Mind Map พูดจีนแบบเน้นๆ, คู่มือเริ่มฝึกจีนกลางฉบับสมบูรณ์ ฉบับเตรียมรับ AEC 
  • เจ้าของหนังสืออีบุ๊ค Happy Every Day...with the Buddha's Dhamma บน Amazon Kindle 
  • เจ้าของเว็บ ebookmakerich.blogspot.com 
  • เจ้าของแฟนเพจ "เรียนเขียน เพื่อขายกับ Amazon" 
  • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • ปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
  • ประกาศนียบัตรจาก East China Normal University, เซี่ยงไฮ้, ประเทศจีน 
  • ประกาศนียบัตรจาก Zhejiang University,หังโจว, ประเทศจีน