อ.สุรีรัตน์ หอมรื่น
 
อาชีพหลักของ อ.สุรีรัตน์ คือ
  • นำเข้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศและจำหน่ายในประเทศไทย
นอกจากนั้นยังเป็น วิทยากร สอนที่สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
  • หลักสูตร หมูเส้น หมูฝอยผัดหอมเจียว ข้าวเหนียวนุ่มหลากสี
และ รับทำหมูเส้น หมูฝอย ข้าวเนียวนุ่มหลากสี ตาม Order ให้แก่พนักงานบริษัทต่างๆ มานานกว่า 4 ปี