อ.ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ
 
อาจารย์สอนภาษาจีน ดีกรีปริญญาโทจาก Xiamen University
 
ประวัติโดยย่อ
  • อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับคนไทยมากว่า 10 ปี 
  • มีเทคนิคการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้นักเรียนจดจำภาษาจีนในเวลาอันรวดเร็วและจดจำได้ยาวนาน 
  • อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงติวสอบ HSK ทาง 
  • ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage และ Youtube Channel ชื่อ BangBang ZhongWen 
  • ปริญญาโท Xiamen University สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ