อ.ภัณฑิรา วรานุเคราะห์โชค
 
ครูสอนภาษาอังกฤษสถาบันกวดวิชาชั้นน้ำ เจ้าของสถาบัน LBE Center
 
ผลงาน , ประสบการณ์สอน 
 • ผู้เขียนหนังสือภาษาอังกฤษ English Program (EP) ป.1-5, ป.6 สอบเข้าม. 1 ทั้งหมด 6 เล่ม 
 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชาชั้นนำของกรุงเทพ 
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ English Program (EP) คอร์สปิดเทอมที่โรงเรียนอัสสัมชัญ ลพบุรี 
 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติที่ Westchester Community College นิวยอร์ก 
 • อาจารย์สอน Business English 
 • เจ้าของสถาบัน LBE Center 

การศึกษา
 • เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาตรี อักษรศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ เอกภาษาอังกฤษ 
 • เกียรตินิยมอันดับ 2 ปริญญาโท การศึกษาและเทคโนโลยี University College London, England 
 • Effective Online Tutoring Certificate, University of Oxford, England 
 • Business Management Practices Certificate, New York University, USA 
 • TESOL Certificate, Westchester Community College, USA
 
ประวัติโดยย่อ
 • ผู้เขียนหนังสือภาษาอังกฤษ English Program (EP) ป.1-5, ป.6 สอบเข้าม. 1 ทั้งหมด 6 เล่ม 
 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่สถาบันกวดวิชาชั้นนำของกรุงเทพ 
 • ติวเตอร์ภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติที่ Westchester Community College นิวยอร์ก 
 • เจ้าของสถาบัน LBE Center 

คอร์สที่สอน
 • คอร์ส Intensive ติว IELTS Reading ให้ได้คะแนน 7 UP