อ.ภัคศิกร ทับทิมทอง
 
Kellogg MBA; ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ The MBA LAB ที่แชร์เคล็ดลับเข้า Top U
 
ประวัติโดยย่อ
  • ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ทีม Strategy& / PwC Consulting 
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ The MBA LAB ที่แชร์เคล็ดลับเข้า Top U 
  • ผู้จัดรายการ MBA JumpStart สัมภาษณ์ศิษย์เก่า Top MBA 
  • อดีต Admission Committee Student ที่ Kellogg (TOP 10 MBA) พิจารณาใบสมัครมากว่า 100 ใบ 
  • วิทยากรรับเชิญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • MBA Kellogg มหาวิทยาลัย Northwestern สหรัฐอเมริกา 
  • BBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คอร์สที่สอน
  • สุดยอดเคล็ดลับเข้า Top MBA