อ.แพรวไพลิน เลิศวาณิชปกรณ์
 
ครูสอนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย
เจ้าของแนวคิด "ไม่ต้องไปเรียนไกลถึงปารีส ก็พูดฝรั่งเศสได้"

ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี เป็นเวลา 3 ปี และใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นโควต้าสอบเข้าคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเวลา 4 ปี และร่วมงานกับคนฝรั่งเศสมาเป็นเวลา 4 ปีจนถึงปัจจุบัน 

เป็นเจ้าของแนวคิดที่ว่า ไม่จำเป็นต้องไปเรียนถึงประเทศฝรั่งเศส ก็สามารถพูดคุยสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยมีแพรวเป็นตัวอย่าง หลักฐานแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพราะแพรวเรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาตลอด แต่ก็สามารถพูดคุยและสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ 

จนปัจจุบัน ผันตัวมาเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับคนไทย และสอนภาษาไทยให้กับคนฝรั่งเศสออนไลน์ โดยมีคนติดตามทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก
 
ประวัติโดยย่อ
  • ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  • เจ้าของแฟนเพจ "พูดฝรั่งเศสได้ ไม่ต้องไปปารีส" สอนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์ให้กับคนไทย 
  • เจ้าของแฟนเพจ "PARLER THAI TRÈS FACILE" สอนภาษาไทยออนไลน์ให้กับคนฝรั่งเศส 
  • นักขายอิสระให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของฝรั่งเศสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย Vauban Real Estate Thailand