อ.พิสิฐ องค์น้ำทิพย์
 
ประสบการณ์ด้าน QA และ DevOps มากว่า 10 ปี
  • ออกแบบระบบเทสให้กับบริษัทข้ามชาติ 
  • ปัจจุบันดูแลงานด้านการทดสอบแอพพลิเคชันบนเว็บและมือถือ ให้กับสถาบันทางการเงิน
 
ประวัติโดยย่อ
  • ประสบการณ์ด้าน QA และ DevOps มากว่า 10 ปี 
  • ออกแบบระบบเทสให้กับบริษัทข้ามชาติ 
  • ปัจจุบันดูแลงานด้านการทดสอบแอพพลิเคชันบนเว็บและมือถือ ให้กับสถาบันทางการเงิน