อ.พิชัย จงไพรัตน์
 
นักธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจ นักคิด นักเขียนอิสระ มากประกสบการณ์

ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิคฯ นำเข้า-ส่งออก, ผลิต-จำหน่าย : 
 1. วัสดุก่อสร้าง 
 2. อสังหาริมทรัพย์ 
 3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, 
 4. Application การตลาด
 
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563)
 
เกียรติประวัติ
 • รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) 
 • รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ 
 • รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards 
 • รางวัลนักธุรกิจดีเด่น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. มอ. 
 • รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 2558, 2559, 2560 
 • ที่ปรึกษาธุรกิจ โครงการพี่เลี้ยงธุรกิจ SME Provincial Champion 
 • Trainer โครงการ Train for Thai 
 • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน 
 • นักเขียนอิสระ 
 • นักคิด และผู้ก่อตั้งโครงการ “7 วัน มหัศจรรย์สงขลา” การท่องเที่ยววิถีใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย
 
ประวัติโดยย่อ
 • ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิคฯ 
 • ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563)
 • รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) 
 • รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ 
 • รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards 
 • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน 

คอร์สที่สอน
 
 • แบบจำลองธุรกิจสำเร็จรูป (Business Model Canvas)