อ.พศวัต เหลืองวิไล
 
วิทยากร นักพูด นักแสดง เจ้าของเพจ Happiness Grade A
 
ประวัติโดยย่อ
  • เจ้าของเพจ Happiness Grade A 
  • วิทยากร นักพูด นักแสดง มากประสบการณ์ 
  • สอนคอร์ส "เปลี่ยนคนใบ้ ให้เป็นคนบ้า (กล้าทุกสถานการณ์)" มาแล้วทั้งหมด 11 รุ่น มีนักเรียนไม่ต่ำกว่า 100 คน
 
คอร์สที่สอน
  • เปลี่ยนคนใบ้ ให้เป็นคนบ้า (กล้าทุกสถานการณ์)