อ.พรวดี ธรรมจินดา
 
ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งศูนย์กวดวิชา Preptitude และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ

ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งศูนย์กวดวิชา Preptitude และติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษเพื่อติวสอบเข้าศึกษาต่อระดับโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงศึกษาต่อระบบนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ แนะแนวการเขียน Personal Statement สำหรับศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
 
Consultant และวิทยากรให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ ทั้งในส่วนของโรงรียนรัฐบาล เอกชน และการเตรียมตัวเพื่อสอบชิงทุนอาเซียน
 
ประวัติโดยย่อ
  • ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งศูนย์กวดวิชา Preptitude   
  • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย 
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)  
  • ปริญญาโท Marketing and Advertising, University of Leeds (Merit) 
  • นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 
คอร์สที่สอน
  • ใช้อังกฤษให้คล่องแบบเจ้าของภาษา (Tenses & Voice)