หน่วยงาน    ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Science and Technology Development (19)
29K
สินค้า-บริการขายดี
ค้นหาหน่วยงานสนับสนุน SMEs Read more
ลำดับเลือก ชื่อองค์กร ติดต่อโทรศัพท์ คะแนน เข้าชม
1.  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 02-564-6900 8414,445
2.  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)  02-5646500 6629,298
3.  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางจิต  602,551
4.  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  0-2278-8200 516,732
5.  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  02-9510000, 02-5899850-8505,107
6.  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 02-123123450793
7.  สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง... 0-2345-1236-41 324,148
8.  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 0-2564-7000 Call Center 0...1812,918
9.  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  02-5646700 109,288
10.  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 02-0175555106,925
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมธุรกิจไทย
Home | About Us | Contact Us | Feedback | Careers | Disclaimer |      PC Version | 
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Contact & Advertising : info@thaifranchisecenter.com     Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.