ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน

สนใจจองอบรม ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการซื้อ ขาย ให้ ให้เช่าที่ดิน
ดูข้อมูเพิ่มเติม https://goo.gl/JjHVGf
1. ร่างกฎหมายใหม่ที่มีผลต่อภาษีเกี่ยวกับที่ดิน
1.1. ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากรฯ แก้ไขฐานภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์จากราคาประเมินเป็นราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินที่สูงกว่า
1.2. ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากรฯ ให้สถาบันการเงินส่งรายงานข้อมูลธุรกรรมลักษณะพิเศษแก่สรรพากร
1.3. ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
1.4. ร่าง พ.ร.บ.การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐฯ (รอบการประเมินราคาที่ดินจากรอบละ 4 ปี เป็น 2 ปี เป้าหมายประเมินทุก 3 เดือน)
1.5. ร่างพ.ร.บ.ภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐฯ(ภาษีลาภลอย)
1.6. ข้อควรทราบกฎหมายภาษีสรรพากรใหม่ เลี่ยง/ฉ้อโกงภาษีที่เข้าความผิดมูลฐานฟอกเงิน
2. ภาษีอากรค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายที่ดิน
2.1. บุคคลธรรมดาขายที่ดิน
2.2. ห้างหุ้นส่วนขายที่ดิน
2.3. นิติบุคคลขายที่ดิน
2.4. การเสียภาษีของคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายกรมที่ดิน ราคาขาย : ราคาประเมิน : ต้นทุนซื้อ : ระยะเวลาการถือครอง : จำนวนเจ้าของกรรมสิทธิ์
4. เจาะลึกภาษีอากร ค่าธรรมเนียมการขายที่ดินที่ได้มาจากการซื้อ
4.1 เจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดียว
4.2 เจ้าของมากกว่าหนึ่งคน กรณีแนวปฏิบัติของสรรพากรถือว่าบุคคลธรรมดาหลายคนขาย
4.3 เจ้าของมากกว่าหนึ่งคน กรณีแนวปฏิบัติของสรรพากรถือว่าขายในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ ต้องเสียภาษีสองครั้งในนามห้างฯ และบุคคลธรรมดา
5. เจาะลึกภาษีการรับ/โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
5.1 พ่อโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้ลูก
5.2 แม่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้ลูก
5.3 ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอาโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้หลาน
5.4 คู่สมรสโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้อีกฝ่าย
6. ภาษีการให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ
7. ได้ที่ดินจากการให้หรือมรดกระหว่างสมรส
7.1 เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว
7.2 การใส่ชื่อ/โอนอสังหาริมทรัพย์ให้คู่สมรสต้องเสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
7.3 ใส่ชื่อคู่สมรสในที่ดินสินสมรส แล้วขาย ยื่นแบบ/ ยื่นแบบเสียภาษีอย่างไร ประหยัดสุด
8. ภาษีอากรการแบ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ภายหลังการหย่า
9. ทางเลือกในการบริหารจัดการภาษีการขายที่ดินที่ได้มาจากการซื้อ
9.1 การทำนิติกรรมสัญญาตอนซื้อ
9.2 การแยกฐานภาษีภายหลังการซื้อ และค่าใช้จ่าย
9.3 ต้นทุนเพิ่มในการซื้อที่ดินตามราคาจริง
10. ภาษีการขายที่ดินที่ได้จากการให้
11. ขายที่ดินที่ได้รับมรดก
11.1 ขายในนามกองมรดก
11.2 ขายในนามทายาท ต้องเสียภาษีเหมือนหรือต่างกันอย่างไร
11.3 การนับระยะเวลาถือครองที่ดินมรดกกับผลทางภาษี
12. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรมที่ดิน กับ
12.1 เจาะลึก ! สิทธิในการเลือกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นภาษีสุดท้าย
12.2 ควรเลือกภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีสุดท้าย หรือยื่นแบบภาษีประจำปี กรณีใดได้คืนภาษี (แถม excel วิเคราะห์)
13. การบริหารจัดการภาษีอากรซื้อที่ดิน ต้นทุนเพิ่มในการซื้อที่ดินตามราคาจริง ภาษีอากรการให้เช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูง
14. เจ้าของคนเดียวให้เช่า
15. กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน เจ้าของมากกว่าหนึ่งคนให้เช่า
15.1 กรณีที่ผู้ให้เช่ามีสถานะเป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
15.2 กรณีเป็นต่างคนต่างให้เช่า ต้องดำเนินการอย่างไร
16. วิเคราะห์เปรียบเทียบภาษี การให้เช่าที่ดินระยะยาว เงินกินเปล่าสูง ในนามบุคคลกับนิติบุคคล
17. ต้นทุนในการโอนที่ดินเข้าบริษัท
18. ภาระภาษีตามสัญญาเช่าแบบ Build Transfer Operate (BTO) Build Operate Transfer (BOT)
19. สิทธิเก็บกิน ประเด็นน่าสนใจ/กรณีศึกษา • โอนที่ดินให้วันละ 1 ส่วน 30 วันต่อเนื่อง เพื่อลดภาษี ผลเป็นอย่างไร • ผู้ซื้อออกค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นเงินได้ของผู้ขายหรือไม่ หนังสือตอบข้อหารือ VS คำพิพากษาศาลฎีกา • จดทะเบียนการเช่าแล้วจดสิทธิการเช่าภายหลัง เงินได้เป็นของผู้ให้เช่า หรือผู้รับสิทธิ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นายอภิชา  พนารินทร์
024151567
Apicha@nukbunchee.com
@nukbunchee