ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


เวียดนามออกมาตรการดึงดูดให้เมืองเหิ่วยางเป็นแหล่งลงทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มกรมสัมพันธ์ต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ และคณะกรรมการประชาชนจังหวัดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง จัดงานสัมมนา “Introducing Hau Giang Province”  ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเหิ่วยางและเรียกร้องให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน

จังหวัดเหิ่วยางมีศักยภาพในด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม การประมงทางทะเลและการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โดยในปี 2560 มีอัตราการเติบโตของ GDP ราว 6.7% นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปอาหารทะเลที่ได้รับการยอมรับจากหลายภาคส่วน แม้ว่าจะมีพื้นที่ทำการเกษตรไม่มาก โดยสามารถผลิตข้าวได้กว่า 1.2 ล้านตันต่อปี อาหารทะเล 206,000 ตันต่อปี อ้อย 1.5 ล้านตันต่อปี และผลไม้ 150,000 ตันต่อปี ตลอดจนมีการเพาะเลี้ยงปศุสัตว์อีกจำนวนมาก

ทางจังหวัดเหิ่วยางได้ให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนแก่นักลงทุนในด้านต่าง ๆ อาทิ การลดหย่อนภาษีรายได้นิติบุคคล ภาษีที่ดิน การลดขั้นตอนด้านเอกสาร และส่งเสริมสิทธิประโยชน์ในการลงทุนใน อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมกลางน้ำ โครงการพลังงานสะอาด โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการเกษตรกรรมและการประมง เป็นต้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์
ที่มาของข่าว http://globthailand.com/vietnam_0071/
Facebook : https://www.facebook.com/Globthailand/
Twiter : https://twitter.com/globthailand