ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


“รายงานสรุปโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย ระดับสากล”

ออฟไลน์ ThaiFranchise

 • รวมธุรกิจไทย!
 • *****
 • 1218
 • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • ดูรายละเอียด
  • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“รายงานสรุปโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย ระดับสากล”
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย
และบริษัท อินเตอร์เทค  เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดการ
09.00 – 09.30 น.         ลงทะเบียน
09.30 – 09.40 น.         ชม VTR สรุปโครงการฯ การดำเนินงาน
09.40 – 10.00 น.      ประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท
      โดย ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
10.00 – 11.30 น.   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
“รายงานความคืบหน้าและระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการ ต่อร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ของประเทศไทย”  
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- นายพิทักษ์    สุภนันทการ  
กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป บจก. อินเตอร์เทค เทสติ้งเซอร์วิสเซส(ประเทศไทย)
                                                - นายสิทธิชัย    ทรงอธิกมาศ
  ประธาน สถาบันวิชาการแฟรนไชส์ สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีไทย
- นายพีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์สากล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ดำเนินรายการโดย  คุณ ปฐมพงษ์ อรรคศรี    
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวิร์ควิชั่น จำกัด
11.30 – 12.00 น.         อภิปราย ตอบข้อซักถาม
12.00 – 13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น.   ประชุมกลุ่มย่อย อภิปรายธุรกิจแฟรนไชส์กับมาตรฐานแฟรนไชส์   
(แบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามหมวดธุรกิจ และให้ผู้ประกอบการแต่ละท่าน ซักถาม ขอคำแนะนำกับผู้ตรวจประเมินแฟรนไชส์ และอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง)
15.00 – 16.00 น.   สรุปความคิดเห็น ถาม – ตอบ และปิดการสัมมนา
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!

ออฟไลน์ ThaiFranchise

 • รวมธุรกิจไทย!
 • *****
 • 1218
 • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • ดูรายละเอียด
  • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“ รายงานสรุปโครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทยระดับสากล ”
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม  2551 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ นนทบุรีชื่อ-สกุล ...
ตำแหน่ง........................................................... แผนก/ฝ่าย ............................................................
หน่วยงาน...
โทรศัพท์ ....................................................  โทรสาร .....................................................................
E-mail: .......................................................................................

  ยินดีเข้าร่วมสัมมนา

  ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ จึงขอส่งผู้แทนชื่อ

ชื่อ-สกุล ...
ตำแหน่ง........................................................... แผนก/ฝ่าย ............................................................
หน่วยงาน...
โทรศัพท์ ....................................................  โทรสาร .....................................................................
E-mail: .......................................................................................

โปรดส่งแบบตอบรับภายในวันที่  29 กรกฎาคม 2551
ที่บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

โทรสาร    02 511 3004 หรือ  
email : alongkorn.suwanvesh@intertek.com


ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ติดต่อ คุณณิชกานต์ อิสรีย์พร  02 939 0661 ต่อ 506
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!