ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ระบบมาตรฐานสากล (Coaching)

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1165
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่ระบบมาตรฐานสากล  โดยการให้คำปรึกษาแนะนำในรูปแบบของพี่เลี้ยง( Coaching)  รับสมัครผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เคยอบรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาแล้ว  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เทียบเท่าระดับสากล  รับสมัครตั้งแต่  วันนี้ - 31 ก.ค 51   สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่  ศูนย์ IRF  ม.ศรีปทุม  02-579-1111 ต่อ 2343


เนื้อหาหลักสูตรการให้คำปรึกษา

1.   การปรับพื้นฐานด้านแฟรนไชส์
2.   การสร้างความต้องการลงทุนของตลาดแฟรนไชส์
3.   หลักการสร้างร้านต้นแบบ
4.   การให้คำปรึกษาด้าน STORE  CONCEPT
5.   การให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานและการเขียนคู่มือการทำงาน
6.   การให้คำปรึกษาด้านการสร้างทีมปฏิบัติงานสาขา  สำหรับการสนับสนุนแฟรนไชส์
7.   การให้คำปรึกษาด้าน  ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้อง
8.   การให้คำปรึกษาด้านการจัดทำข้อเสนอด้านแฟรนไชส์และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง
9.   รูปแบบงานบริหารสาขาที่มีประสิทธิภาพ
10.   การกำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์
11.   การเขียนคู่มือแฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพ
12.   การทำอบรมวิธีการขยายแฟรนไชส์เบื้องต้น  และการสรุปผลงาน


  ระยะเวลา   กลุ่มทั่วไป   ให้คำปรึกษาเดือนละไม่น้อยกว่า   1   ครั้ง    ในระยะเวลา   4  เดือน
กลุ่มเชิงลึก   ให้คำปรึกษาจำนวน  12  ครั้ง    ในระยะเวลา    4  เดือน


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มทั่วไป

•   เป็นผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์
•   มีความตั้งใจและมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ที่ชัดเจน
•   สามารถนำเสนอแผนการขยายธุรกิจ
•   มีเจ้าหน้าที่  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการขยายแฟรนไชส์
•   ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเจ้าของกิจการ  หรือระดับผู้จัดการโดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการ
•   ผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการ   และคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด


คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มเชิงลึก    
•   เป็นคนไทยที่ประกอบธุรกิจ  หรือเคยมีประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจที่ประกอบการมาไม่ต่ำกว่า  3  ปี  โดยธุรกิจนั้นมีการเปิดสาขาย่อยอยู่แล้ว
•   มีความสามารถนำเสนอแผนงานทางธุรกิจของตนเองโดยย่อเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
•   มีหน่วยงานหรือพนักงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในด้านการวางแผนงานขยายสาขาหรือระบบแฟรนไชส์  ทั้งนี้ต้องสามารถระบุชื่อพนักงานเหล่านั้นได้
•   ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 3 หรือ  ม. 3 )  หรือเทียบเท่าและมีความเข้าใจพื้นฐานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์
•   ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรือหากเป็นพนักงานจะต้องเป็นระดับผู้จัดการขึ้นไป   โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของกิจการ
•   ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมสัมมนาตามวันเวลาที่กำหนด
•   แต่ละกิจการสามารถส่งคนเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน  2   คน
•   ในการที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวผู้ที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านการทดสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเท่านั้น  และคำตัดสินจากคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด


หลักฐานในการสมัคร (พร้อมแนบใบสมัคร)
1.   รูปถ่ายสถานประกอบการ  (หน้าร้าน )  2  รูป
2.   แผนธุรกิจ  หรือแผนการตลาด
3.   ประวัติบริษัท   (Company   Profile)  « แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2008, 09:29:30 AM โดย ThaiFranchiseStudio »
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!