ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ศึกษาโครงการ การลงทุนและเปิดตลาดภาคกลางเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 16 ตุล

ออฟไลน์ ThaiFranchise

  • รวมธุรกิจไทย!
  • *****
  • 1165
  • จุดนัดพบของคนทำธุรกิจแฟรนไชส์
    • ดูรายละเอียด
    • ศูนย์รวมข้อมูลแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย
นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ศูนย์เวียดนามเซ็นเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมศึกษาโครงการ การลงทุนและเปิดตลาดภาคกลางเวียดนาม ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2552 (5 วัน 4 คืน)กรุงเทพ – ดานัง – โฮยอาน – โฮจิมินห์ – กรุงเทพ มีค่าใช้จ่าย


นิตยสาร  SME Thailand ร่วมกับ  ศูนย์เวียดนามเซ็นเตอร์ จะพาท่านไปศึกษาการลงทุนและการขยายตลาดที่นครดานัง ประเทศเวียดนาม เมืองตอนกลางของประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก งานนี้คุณจะได้พบกับผู้บริหารของนครดานังและผู้อำนวยการส่งเสริมการลงทุนของนครดานัง  อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ นิคมอุตสาหกรรม และตลาดค้าปลีกของนครดานัง อีกทั้งยังได้พักผ่อนและชื่นชมทัศนียภาพของเมืองโฮยอาน เมืองเก่าแก่สวยงามของเวียดนาม ร่วมเดินทางไปกับนิตยสาร  SME Thailand วันที่ 12-16 ตุลาคมนี้ (รับจำนวนจำกัด) สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 081-4422688 , 081-3092333

***************************

“ลู่ทางการลงทุนและเปิดตลาดภาคกลางเวียดนาม”
กำหนดการ  ระหว่างวันที่  12 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2552 (5 วัน 4 คืน)
กรุงเทพ – ดานัง – โฮยอาน – โฮจิมินห์ – กรุงเทพ

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552        กรุงเทพ – โฮจิมินห์ – ดานัง

12.30 น.   คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 แถว L  เคาน์เตอร์แอร์ไลน์เวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

15.210 น. ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ เมืองเอกของเวียดนามตอนใต้ เป็นเมืองเอกทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ด้วย สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 851 : 15.10 – 16.40 น.

16.40 น.   ถึงสนามบิน เติน เซิน เญิ๊ต (Tan Son Nhat) นครโฮจิมินห์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ผ่านพิธีการศุลกากร เจ้าหน้าที่นำทุกท่านต่อเครื่องไปยังนครดานัง ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

20.00 น.   เหิรฟ้าอีกครั้ง เพื่อต่อไปยังนครดานัง ซึ่งเป็นเมืองเอกของภาคกลางเวียดนาม (นครดานังอบู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ ประมาณ 900 กิโลเมตร ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง) ด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 3288 : 20.00 – 21.10 น.

21.10 น.   เดินทางถึงสนามบินนครดานัง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Saigontourane โรงแรม 3 ดาว ริมแม่น้ำซงฮาน (Sang Han River)  ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไหลนครดานัง

                 - รับประทานอาหารค่ำสไลต์เฝอเวียดนาม ที่ร้าน “Pho 24”

                 - พักผ่อนที่โรงแรม Saigonyourane
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2552    “ลู่ทางการลงทุนและเปิดตลาดภาคกลางเวียดนาม”    ณ Saigontourane Hotel นครดานัง

07.30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น.   “ลู่ทางการลงทุนและเปิดตลาดภาคกลางเวียดนาม” ณ Saigontourane Hotel โดยมีรายละเอียดดังนี้

09.00 – 09.15 น. Mr.Tran Van Ninh ประธานคณะกรรมการประชาชนนครดานัง กล่าวต้อนรับคณะที่ได้

                         สละเวลาเดินทางมาศึกษาตลาดภาคกลางเวียดนามในครั้งนี้ และคณะเดินทางมอบของที่ระลึก

09.20 – 10.10 น. Mr.Lam Quang Minh ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการลุงทุนนครดานัง บรรยายพิเศษ

                        ด้านการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม ทิศทางการพัฒนา ศักยภาพในด้านต่าง ๆ นิคม                

                       อุตสาหกรรม สิทธิพิเศษต่าง ๆ ของนครดานัง หลังจบการบรรยายคณะเดินทางมอบของที่ระลึก

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.30 น. Mr.Le Huu Quang Huy ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการลงทุนเวียดนาม (Investment Promotion Center in Central of VN – IPCC) บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการลงทุนในเวียดนาม การจัดตั้งบริษัท การดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ภาษี การจ้างงาน การประกันสังคม การส่งผลกำไรกลับประเทศ ฯลฯ และโดยเฉพาะลักษณะพิเศษในภาคกลางเวียดนาม ตอบข้อซัก-ถาม หลังจบการบรรยายคณะมอบของที่ระลึก

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้าน “Anh & Em”

13.00 น.   เดินทางเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรม Hoa Khanh และเยี่ยมชมท่าเรือสินค้าของนครดานัง

17.30 น.   รับประทานอาหารเย็นบนเรือภัตตาคารล่องแม่น้ำ “ซงฮาน”

20.00 น.   กลับเข้าสู่ที่พัก Saigontourane Hotel พักผ่อนตามอัธยาศัยวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552  ดานัง – โฮยอาน เมืองมรดกโลก

07.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม รับประทานอาหารเช้า

08.30 น.   เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม

09.00 น.   ศึกษาตลาดค้าปลีกของนครดานัง

10.00 น.   เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ จาม (Da Nang Museum of Cham Sculpture)  

จาม (Cham) หรือจัมปา (Champa) เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณที่สำคัญในสมัยที่อาณาจักรจาม เคยมีความรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแถบตอนกลางของเวียดนาม ได้แก่ เมืองเว้ เมืองดานัง และเมืองใกล้เคียงอื่นๆ วัตถุโบราณที่รวบรวมมาไว้ที่นี้มีจำนวนถึง 300 ชิ้น และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

11.30 น.   รับประทานอาหารเที่ยงที่ “Pho Bien” (ดานัง)

13.00 น.   เดินทางสู่เมืองโฮยอาน (Hoi An) เมืองเก่ามรดกโลกของเวียดนาม เป็นเมืองซึ่งรักความสวยงามของบ้านเรือนแบบดั้งเดิมกว่า 500 ปีไว้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งในค่ำคืนนี้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของเมืองเก่าโฮยอาน พร้อมจับจ่ายสินค้าที่ระลึกในราคาที่ต่อรองได้ หรือจะแวะนั่งจิบกาแฟสไตล์เวียดนาม หรือนั่งจิบเบียร์เย็น ๆ ชมบรรยากาศเมืองมรดกเก่า มรดกโลกริมแม่น้ำทูโบน โคมไฟผ้าไหมของโฮยอานเป็นที่ขึ้นชื่อลือชามากทางด้านความสวยงาม โดยเฉพาะการเดินชมบรรยากาศในยามค่ำคืน ตามท้องถนน หน้าบ้าน หน้าร้านค้าจะเต็มไปด้วยโคมไฟแขวน ด้วยแสงสีต่าง ๆ ผสานกันสร้างสีสันให้บ้านเรือนอายุ 400-500 ปีดูสวยงามยิ่งขึ้น ซึ่งรับประทานอาหารเย็นแล้วทุกท่านไม่ควรพลาดบรรยากาศเมืองมรดกโลกในยามค่ำคืนอันแสนประทับใจเช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง

17.30 น.   รับประทานอาหารเย็นที่ร้าน “Le Ba Truyen 2” (โฮยอาน)

20.00 น.   เข้าพักที่ Pho Hoi Resort ย่านเมืองเก่า โฮยอานวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2552  โฮยอาน – ดานัง – โฮจิมินห์

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.30 น.     เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม พร้อมออกเดินทางสู่สนามบินนครดานัง เพื่อขึ้นเครื่องสู่นครโฮจิมินห์

                 โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 323 : 11.00 – 12.10 น.

12.10 น.     ถึงสนามบิน เติน เซิน เญิ๊ต นครโฮจิมินห์

                 - รับประทานอาหารเที่ยงที่ ร้านอาหารท้องถิ่น พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของนครโฮจิมินห์

17.00 น.     นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก Le Duy Hotel (นครโฮจิมินห์)

                 - รับประทานอาหารเย็นบนเรือล่องตามลำน้ำไซง่อน (Saigon River)

20.30 น.     เข้าสู่ที่พัก Le Duy Hotal พักผ่อนตามอัธยาศัยวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552      โฮจิมินห์ - กรุงเทพ

07.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.30 น.     เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก

                 - เดินทางสู่สนามบิน เติน เซิน เญิ๊ต (Tan Son Nhat) นครโฮจิมินห์

     - เดินทางกลับสู่กรุงเทพ ด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 850 : 12.40 – 14.10 น.

14.10 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

                           

อัตราค่าบริการราคารวมตั๋ว

- ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ 27,900 บาท

- ห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,500 บาท


อัตราบริการนี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินตามระบุในโปรแกรม

  2. ค่าที่พัก ตามที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน) หากประสงค์พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท

  3. บริการท่านด้วยรถบัสปรับอากาศรุ่นใหม่ 45 ที่นั่ง

  4. อาหารทุกมื้อตามที่ระบุ พร้อมบริการน้ำดื่มบนรถ 2 ขวด 0.5 ลิตร / ท่าน / วัน ผ้าเย็นพร้อมบริการ

  5. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพบรรยายภาษาไทย

  6. ค่าผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมระบุ

  7. ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

  8. ภาษีสนามบินทั้งไทยและเวียดนาม

  9. สัมภาระใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน


อัตราบริการนี้ไม่รวม

  1. ค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มตามอัตรากำหนด

  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหาร และ เครื่องดื่มนอกรายการ

  3. ค่าทำวีซ่าเข้าประเทศเวียดนามสำหรับชาวต่างชาติ (ชาวไทยและพลเมืองในกลุ่มประเทศ ASEAN ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม ส่วนชาวต่างชาติอื่นต้องทำวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม)

  4. ทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ท่านละ 200 บาท

  5. ค่าบริการฝากสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง กรณีเกินจากที่สายการบินกำหนด


เอกสารใช้ในการเดินทาง

  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุนับจนถึงวันเดินทางกลับไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกเมืองการชำระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจอง ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

   

การยกเลิก
กรณีแจ้งยกเลิก 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนทัวร์ 50% ของราคาเต็มเท่านั้น
กรณีแจ้งยกเลิก 3 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดหมายเหตุ

  1. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯโดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้า ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า เมืองพิจารณาแล้ว

  3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุม อาทิเช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือ  ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความ่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ  ฯลฯ


การโอนเงิน  :  โอนเงินเข้าบัญชี  บริษัท เพนนินซูลาร์  แอสโซซิเอทส์ จำกัด

                         หมายเลขบัญชี  014 – 257097 – 9  ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาพหลโยธิน          


สนใจติดต่อ    :  คุณเจี๊ยบ 081-309-2333
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 30, 2009, 04:29:10 AM โดย ThaiFranchiseStudio »
ThaiFranchiseCenter.com | รวมธุรกิจไทย!