ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2023, 07:38:18 AM »


วัฒนธรรมและก็ขนบประเพณีไทย วัฒนธรรม มาจากภาษาบาลีบวกกับภาษาสันสฤต ซึ่งคำว่า "วฑฺฒน" ในภาษาบาลีเป็นความเจริญ ส่วนคำว่า "ธรฺม" ในภาษาสันสฤตเป็นความดีงาม เพียงพอเอาสองคำมารวมกันก็เลยได้คำว่า "วฑฺฒนธมรม" เป็นคุณสวยคุณงามความดีอันจะมีผลให้เกิดความงอกงามที่เรียบร้อย

วัฒนธรรม ตรงกับภาษาอังกฤษ คำว่า Cultureเป็นลักษณะการดำเนิน ชีวิตที่แสดงออกมาถึง ความเจริญงอกงาม ความมีจรรยาบรรณ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียว กันของประชาชนในชาติ เนื่องจากมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน ภายในหมู่คณะของตัวเอง และตั้งมั่นปฏิบัติร่วมกัน อย่างมีแนวทาง

วัฒนธรรมไทย เป็นวิถีการดำรงอยู่ของประชากรเยอะแยะในสังคมนั้นๆอย่างมีความเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีแบบแผน ซึ่งจะยึดหลักความเชื่อ ความคิดเป็นแนวทางในความประพฤติ ความประพฤติ จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะของแต่ละชาติที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้อยู่ในกรุ๊ปของสังคมนั้นๆมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

ขนบธรรมเนียมประเพณี นั่นก็คือกฎระเบียบในการประกระทำตัวแล้วก็ การวางระวางบุคคลในสังคมดังเช่นมรรยาทในห้องรับประทานอาหาร ขนบประเพณีของ ไทยนั้นให้ความใส่ใจสำหรับการให้ความใส่ใจกับคนแก่ ผู้น้อยควรต้องรู้จักสัมมาคารวะให้ความนับถือคนวัยแก่ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาต้องให้ความเคารพอาจารย์

ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทย นั้นเป็นจารีตที่ได้อิทธิพลอย่างมากจากพุทธ แต่อิทธิพลจากศาสนาอื่นได้แก่ พราหมณ์และ การอพยพโยกย้ายของชาวต่างชาติอาทิเช่นคนจีนก็ส่งผลกระทบของขนบประเพณีไทย ขนบประเพณีของไทยนั้นสามารถแบ่งได้สามส่วนใหญ่เป็น ภาษา , ศิลป , และก็ขนบประเพณี

ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติของคนไทย ลายลักษณ์อักษรของภาษาไทยถูกสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงในคริสต์ศักราช 1283 อักขระของภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี และสันสกฤตจากสื่อของเขมรโบราณ ช่วงนี้ภาษาไทยมีตัวเขียน สี่สิบสี่ตัว ภาษาไทยมีห้าโทนเป็น : สามัญ , เอก, โท, ตรี, จัตวา ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่นตัวอย่างเช่นภาษาอังกฤษ ได้แก่คำว่า บ่า กับบ้านั้นมีความที่แตกต่าง ภาษาไทยในตอนนี้ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาต่างๆทั่วโลกดังเช่น บาลี, เขมร, มาเล, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

วัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่เจาะจง แบบแผน ข้อบัญญัติ ข้อปฏิบัติ ก่อให้เกิดจารีต ความเชื่อใจ ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละสังคม อีกทั้งวัฒนธรรมยังเป็นตัวเจาะจงความประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ ในกลุ่มสังคมนั้นและจากนั้นก็ยังสร้างความเรียบร้อย สร้างความพร้อมเพรียงกันให้เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วย

ต้นเหตุของวัฒนธรรมไทย
สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มและสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยแม่น้ำลำคลอง ชาวไทยได้ใช้น้ำในแม่น้ำ ลำคลอง สำหรับในการทำไร่และก็การอาบ กิน ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อถึงเวลาหน้าน้ำซึ่งก็คือเพ็ญเดือน 11 และจากนั้นก็เพ็ญ เดือน 12 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสิ้นเดือนตุลาคมแล้วก็สิ้นเดือนพฤศจิกายน อันเป็นระยะเวลา ที่ น้ำหลั่งไหลมาจากทางภาคเหนือของประเทศ ชาวไทยก็เลยทำกระทงพร้อม ด้วยธูปเทียนไปลอย ในแม่น้ำลำคลอง เพื่อเป็นการขอประทานโทษลาโทษแม่คงคา และก็ขอพรจากแม่คงคา เพราะได้อาศัยน้ำกิน น้ำใช้ ทำให้เกิด "ประเพณีลอยกระทง" นอกเหนือจากนี้ยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีอื่นๆอีกในส่วนที่เกี่ยวกับ แม่น้ำลำคลอง เป็นต้นว่า จารีตชิงชัยเรือ
ระบบการกสิกรรมบาป สังคมไทยเป็นสังคมทำการกสิกรรม (agrarian society) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประชากรจำนวนร้อยละ 80 ดำรงชีวิตทำไร่ หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า คนประเทศไทยส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตผูกพันกับระบบการกสิกรรมบาป และระบบการกสิกรรมบาปนี้เอง ได้เป็น ที่มาของวัฒนธรรมไทยหลายประการ ได้แก่ จารีตขอฝน จารีตลงแขก และการละเล่น เต้นกำรำเคียว อื่นๆอีกมากมาย

ค่านิยม (Values) กล่าวได้ว่า "ความชื่นชอบ" มีความเชื่อมโยงกับ วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด และ "ความชื่นชอบ" บางอย่างได้แปลงมาเป็น "แกน" ของวัฒนธรรมไทยกล่าวคือ วิถีชีวิตของคนไทยโดยศูนย์กลางมีเอกลักษณ์ซึ่งแสดงออกถึงความอิสระแล้วก็ความเป็นอิสระ

Ref:
https://www.lovethailand.org/travel/th/1-เชียงใหม่/15781-วัฒนธรรมไทย-และประเพณีไทย.html