ThaiFranchiseCenter Webboard

ThaiFranchiseCenter Webboard - Info Center

* สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ฟรี! *
หน้าแรก | เปิดร้านค้าฟรี! | โปรโมชั่นแฟรนไชส์ | ร้านหนังสือออนไลน์ | สนใจลงโฆษณา

ทางเว็บไซต์ ThaiFranchiseCenter.com ไม่มีส่วนรับผิดชอบกับข้อความต่างๆในเว็บบอร์ดแต่อย่างใด
    ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ-ขาย-เช่า-เซ้ง หรือ อื่นๆ (ผู้ซื้อ หรือ ผู้ขาย กรุณาใช้วิจารณญาณในการติดต่อทางธุรกิจ)


รับวางแผนการเงินรอบด้าน รับจัดสัมมนา สำหรับองค์กรเอกชน และภาครัฐ โดยผู้เชี่ยวชาญ

รับวางแผนการเงินรอบด้าน รับจัดสัมมนา สำหรับองค์กรเอกชนและภาครัฐ

ด้วยความร่วมมือของ 2 บริษัท คือ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือ จัดโครงการ Wealth & Security เคล็ดลับ การสร้างความมั่งคั่งและมั่นคง

ด้วยการ วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการเงินที่จะจัดสัมมนามี 6 แผน

1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก

กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

---------
รับจัดสัมมนา,ปรึกษาการเงิน,การลงทุนในกองทุนรวม,วางแผนการเงิน,ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน,สัมมนาการเงิน,สัมนาแผนการเงิน,สัมมนาแผนการลงทุน,รับจัดสัมมนาการใช้จ่าย,รับจัดสัมนาจัดการภาษี,สัมนาจัดการความเสี่ยง,แผนการเกษียณ,สัมมนาการจัดการมรดก


วางแผนการเงินรอบด้าน ให้กับผู้บริหารและบุคลากร ทั้งภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยแผนการเงินที่จะจัดสัมมนามี 6 แผน

1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก

กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

---------
รับจัดสัมมนา,ปรึกษาการเงิน,การลงทุนในกองทุนรวม,วางแผนการเงิน,ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน,สัมมนาการเงิน,สัมนาแผนการเงิน,สัมมนาแผนการลงทุน,รับจัดสัมมนาการใช้จ่าย,รับจัดสัมนาจัดการภาษี,สัมนาจัดการความเสี่ยง,แผนการเกษียณ,สัมมนาการจัดการมรดก

- http://www.thaifranchisecenter.com/forumboard/index.php?topic=125020.0

รับวางแผนการเงินรอบด้าน
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

รับวางแผนการเงินรอบด้าน
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

รับวางแผนการเงินรอบด้าน
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com - http://www.thaifranchisecenter.com/forumboard/index.php?action=post;topic=125020.0;last_msg=352483

รับวางแผนการเงินรอบด้าน ทั้งส่วนตัวและองค์กร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

รับวางแผนการเงินรอบด้าน ทั้งส่วนตัวและองค์กร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com

รับวางแผนการเงินรอบด้าน ทั้งส่วนตัวและองค์กร
1. แผนการใช้จ่าย
2. แผนจัดการภาษี
3. แผนจัดการความเสี่ยง
4. แผนการลงทุน
5. แผนการเกษียณ
6. แผนจัดการมรดก
กิติศักดิ์ วิมุกตานนท์
ที่ปรึกษาการเงิน และผู้แนะนำการลงทุนในกองทุนรวม
Tel / ID Line: 0854497685
kitisak.bonus@gmail.com