ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => งานแฟรนไชส์, งานออกบูธ, งานแสดงสินค้า, งานอีเว้นท์, ออกร้าน ออกงานตามห้างต่างๆ, ออกบูธ ห้างสรรพสินค้า | Event & Exhibition => ข้อความที่เริ่มโดย: ThaiFranchise ที่ ธันวาคม 14, 2011, 04:04:52 AM

หัวข้อ: Horti ASIA 2012
เริ่มหัวข้อโดย: ThaiFranchise ที่ ธันวาคม 14, 2011, 04:04:52 AM
Horti ASIA 2012

(http://www.thaifranchisecenter.com/event/eventinthai/picture/Horti-ASIA-1.gif)

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และ กล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย

วันแสดงงาน   9 - 11 พฤษภาคม 2555 (วันเจรจาธุรกิจเท่านั้น)

สถานที่จัดงาน   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

เวลางาน   10.00 -18.00 น.

ราคาค่าพื้นที่   
180 ยูโร/ตารางเมตร สำหรับพื้นที่เปล่า
205 ยูโร/ตารางเมตร สำหรับคูหามาตรฐาน

พื้นที่จัดแสดงงาน   4,000 ตารางเมตร (9,000 ตารางเมตรสำหรับพื้นที่โดยรวม)

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมพืชสวนที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทั้งภายในประเทศไทย ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน และในระดับภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านพืชสวนและธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับแห่งภูมิภาคเอเชีย
- มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกอย่างแท้จริงและโดยสมบูรณ์

ผู้จัดงาน

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)
บริษัท วีเอ็นยูเอ็กซิบิชั่นส ยูโรป บีวี (VNU)

สนับสนุนโดย

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมส่งเสริมการส่งออก
- สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
- สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย
- สมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย
- สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย
- สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ประเภทผู้แสดงงานกลุ่มเป้าหมาย

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมและขยายพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ และการพัฒนาเมล็ดพันธุ์
- ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการเพาะปลูก (ทั้งระบบเปิดและระบบปิด)
- ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการเก็บรักษา ขนส่ง แช่เย็น บรรจุภัณฑ์การแปรรูป การชั่ง การติดฉลาก และการตรวจสอบย้อนกลับ
- ผู้ให้บริการด้านสถานีขนส่ง ท่าเรือ คลังสินค้า
- ผู้ให้บริการด้านการประมูล ตลาดขายส่ง
- ผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย
- ผู้ให้บริการด้านสินค้าและร้านค้าอุปกรณ์

ประเภทผู้เข้าชมกลุ่มเป้าหมาย

- ผู้เพาะพันธุ์ ผู้ขยายพันธุ์
- ผู้ปลูก ชาวไร่ชาวสวน
- ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
- ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง และระบบโลจิสติส์
- ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก
- ผู้ให้บริการด้านสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
- ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเพาะเลี้ยงพืชสวน

ความเป็นไปได้ในการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม (สำหรับผู้แสดงงานชาวไทย)
ตาม พรฎ. (ฉบับที่ 503) ท่านสามารถทำเรื่องยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่าย (รวมทั้งสิ้นเป็น 200 เปอร์เซ็น) ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

**** อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้สูงว่า พรฎ. ฉบับนี้จะถูกยืดออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถทำเรื่องยกเว้นภาษีได้ตามข้างต้น ****

ติดต่อ/ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสืบพงษ์ สมิตทันต์ - ผู้จัดการโครงการงานระหว่างประเทศ
คุณเลิศวรรธน์ จันทตรัตน์ - ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส
คุณชูธรรม ตั้งใจตรง - ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO)
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 66 2 203-4260-4  โทรสาร: 66 2 203-4250
เว็บไซต์ : www.hortiasia.net, www.nccexhibition.com
อีเมล์ : info@hortiasia.net, lertwat@Qsncc.com, chootham.tan@Qsncc.com