ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: นายธชาพัฒน์ คูณมี ที่ มีนาคม 01, 2020, 12:44:32 PM

หัวข้อ: ขายปุ๋ยอินทรีย์ หรือผู้ที่ต้องการมีแบร์นเป็นของตัวเอง หรือผู้ต้องการส่งออกปุ๋ยไปต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: นายธชาพัฒน์ คูณมี ที่ มีนาคม 01, 2020, 12:44:32 PM
ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน ISO ราคา 350 บาท 50k
มีคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต เพราะเรามีห้องแล็บในการตรวจค่าธาตุ และ QC ในการตรวจทุกรอบ

สนใจโทร 0906166702
เมล k0906166702@gmail.com