ThaiFranchiseCenter Webboard

พูดคุยทั่วไป สบายๆ | General Talk => ผู้สนใจแฟรนไชส์ | Investor => ข้อความที่เริ่มโดย: อัญณา ที่ กรกฎาคม 28, 2019, 05:08:22 PM

หัวข้อ: เริ่มต้นการทำธุรกิจเฟรนไชส์
เริ่มหัวข้อโดย: อัญณา ที่ กรกฎาคม 28, 2019, 05:08:22 PM
   ในยุคปัจจุบัน เรื่องการทำมาหากินถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลายคนก็จะต้องขวนขวายหางานหารการทำในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นรายได้ขึ้นมานะครับ โดยอาจจะมีทั้งในรูปแบบการคิดทำธุรกิจในแบบของตัวเอง หรือเป็นการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันการลงทุนในธุรกิจส่วนหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการทำธุรกิจเฟรนไชส์ โดยตามความหมายของเว็บไซต์ franchisefocus ได้อธิบายไว้ว่า
Franchise คือ ระบบธุรกิจที่ประกอบด้วย ลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ
1.   จะต้องมีเจ้าของสิทธิถ่ายทอดวิทยาการ การทำธุรกิจทุกอย่างให้แก่ผู้รับสิทธิอย่างใกล้ชิด
2.   ผู้รับสิทธิ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้ชื่อการค้าเป็นค่าธรรมเนียมเริ่มแรก (Franchise Fee)
3.   ผู้รับสิทธิจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเปอร์เซ็นต์ (Royalty Fee)
การดำเนินการธุรกิจแฟรนไชส์ จะสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น จะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด สภาวะของคู่แข่งเป็นอย่างไร ธุรกิจที่เหมาะจะก่อตั้งแฟรนไชส์ได้นั้น ต้องมีคู่แข่งน้อย มีจุดเด่นและมีความเข้มแข็งของแบรนด์ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าเลขสองหลัก
2. เข้าใจและตั้งค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม เพราะคนที่มาลงทุน เขาก็ต้องใช้เงินเช่นเดียวกับเราที่เป็นเจ้าของ การตั้งค่าธรรมเนียมที่ไม่เหมาะสมอาจจะเป็นผลทำให้ผู้ที่ทำแฟรนไชส์ ไม่เกิดมักเกิดผลในการทำงาน จนทำให้ไม่สามารถพาธุรกิจรอดได้
3. วางแผนการดำเนินการสร้างแบรนด์และจัดกระบวนการบริหารงาน โดยการสร้างแบรนด์ง่ายๆ ก็คือการสร้างมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การผ่านมาตรฐานต่างๆ เป็นการสร้างแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี
4. วางแผนด้านเครือข่ายและกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดตั้งร้าน ทำเล ความต้องการของสถานที่นั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งลูกค้ากันเอง หรือลงร้านแฟรนไชส์ไปแล้ว แต่ไม่มีลูกค้า หรือไม่มีคนในบริเวณนั้นที่ต้องการนั่นเองครับ การวางกลยุทธ์จึงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
5. สร้างร้านต้นแบบ เพราะการขายแฟรนไชส์เป็นการขายระบบ นอกจากนั้นยังไม่พอ จึงต้องมีการสร้างร้านต้นแบบ เพื่อให้เป็นการจัดร้านตัวอย่าง เพื่อให้ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจตามแบบแผนที่ต้องการได้
6. สร้างเอกสารสัญญาแฟรนไชส์ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการสร้างอนาคตที่ดีทางธุรกิจ และให้คำปรึกษา
7. สร้างกระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ โดยคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อให้แบรนด์ของเรามีความเข้มแข็ง และทำให้คนยิ่งอยากมาซื้อแฟรนไชส์เรามากขึ้น
Minor food (https://www.minorfood.com/en) เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดูแลด้านอาหาร ในรูปแบบของไมเนอร์ฟู้ดแฟรนไชส์ (https://www.minorfood.com/th/partner) โดยมีแบรนด์ไมเนอร์ (https://www.minorfood.com/th/our-business)มากกว่า 44 แบรนด์ ที่เราคุ้นหูกันอย่างมากในปัจจุบัน มากกว่า 2200 ร้านค้า ใน 27 ประเทศทั่วโลก เช่น เดลี่ควีน เบอร์เกอร์คิง เดอะพิซซ่าคอมพานี สเวนเซนส์ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นงานไมเนอร์ (https://www.minorfood.com/th/career) ที่ผ่านการบริหารจัดการโดยทีมผู้บริหารไมเนอร์ฟู้ด (https://www.minorfood.com/th/our-company)ที่มากด้วยประสบการณ์ จนทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเจริญเติบโตได้ขนาดนี้นะครับ ถ้าใครกำลังมองหาการเจริญเติบโตในสายอาชีพที่ก้าวหน้า หรือมีความมั่นคงทางด้านการงานนะครับ งานไมเนอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการดำเนินงาน และฝึกทักษะภายใต้การดูแลแบบมืออาชีพ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยสร้างเป้าหมาย สร้างแรงทะเยอทะยานให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้