ThaiFranchiseCenter Webboard

ตลาดกลางธุรกิจ SMEs และแฟรนไชส์ | Open Market => ต้องการซื้อกิจการ, ซื้อขายหุ้น, หาหุ้นส่วนร่วมลงทุน, หาเงินลงทุน (Buy a business) => ข้อความที่เริ่มโดย: ศิริวัฒน์ ที่ ตุลาคม 01, 2018, 03:13:55 AM

หัวข้อ: ต้องการผู้ร่วมทุน งานก่อสร้างรัฐ ผลตอบแทน 10% ของเงินลงทุน จ่ายผลตอบแทนตามงวดงาน
เริ่มหัวข้อโดย: ศิริวัฒน์ ที่ ตุลาคม 01, 2018, 03:13:55 AM
ต้องการผู้ร่วมทุน งานก่อสร้างรัฐ ผลตอบแทน 10% ของเงินลงทุน จ่ายผลตอบแทนตามงวดงาน งวดงานละประมาณ 40 วัน
สัญญาตรงกับรัฐครับ มูลค่างาน 3,900,000 บาท มีทั้งหมด 8 งวดงาน สนใจติดต่อ 0966502345(id line) ศิริวัฒน์